Dinsdag 30 januari 2024, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda


5.Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, Z)


Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

9.RondvraagKorte aantekeningen