Dinsdag 19 maart 2024, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda


3.Voortgang aanpak piekbelasting

Brief van de minister voor N&S van 23 januari 2024 (30252, J)


Inbreng schriftelijk overleg

4.Toezegging T03114 - Voor 2028 kijken naar de te nemen maatregelen voor behalen van voorgestelde omgevingswaarde voor 2035

Brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 28 februari 2024 (35334, BO)


Bespreking brief en bepaling status toezegging


5.Aanpak dierwaardige veehouderij en vervolgstappen amendement artikel 2.1 Wet dieren

Verslag nader schriftelijk overleg (28286, AB) en brief van de minister van LNV van 1 maart 2024 over de voorgenomen invulling regelgeving dierwaardige veehouderij (28286, AA)


Bespreking verslag nader schriftelijk overleg (28286, AB) en brief (28286, AA)
7.E230014 - Voorstel voor een verordening over nieuwe genomische technieken (COM(2023)411)

Verslag schriftelijk overleg (27428, D) en brief Europese Commissie 21 februari 2024 (27428, E)


Inbreng nader schriftelijk overleg en bespreking brief Europese Commissie

9.RondvraagKorte aantekeningen