T03800

Toezegging Brief onderbouwing datum vergunningaanvraag radarstation Herwijnen (31.936)De staatssecretaris van Defensie zegt de Kamer, naar aanleiding van een vraag van het lid Rietkerk (CDA), toe dat de Kamer schriftelijk geïnformeerd zal worden naar de verwachte datum van de vergunningaanvraag van het radarstation Herwijnen en de juridische onderbouwing hiervan.


Kerngegevens

Nummer T03800
Status voldaan
Datum toezegging 5 december 2023
Deadline 1 januari 2024
Verantwoordelijke(n) Minister van Defensie
Kamerleden drs. Th.W. Rietkerk (CDA)
Commissie commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Onderwerpen defensie
Herwijnen
radarstation
Kamerstukken Luchtvaartbeleid (31.936)


Uit de stukken

Handelingen I 2023-2024, nr. 10, item 10 - blz. 9-10.

De heer Rietkerk (CDA):

“Mijn vraag is als volgt. U geeft namens het ministerie van Defensie aan dat het minimaal een jaar extra duurt omdat de Omgevingswet van kracht wordt. Dat zou ik graag juridisch onderbouwd willen zien, ook gelet op het overgangsrecht dat er is, niet alleen vanuit Defensie maar ook afgestemd met de mensen die verstand hebben van de omgevingswetgeving.”

Van der Maat:

“Te allen tijde; dat kan. Ik zit alleen even met het feit dat u volgens mij aansluitend de stemming heeft. We kunnen dat uiteraard doen. Ik hoop vooral dat uw informatieverzoek ook als doel heeft om eventueel tot een heroverweging te komen. Als wij kunnen aantonen dat het inderdaad een jaar of anderhalf jaar is en als u dat dan inderdaad zo ziet, zou het ook fijn zijn als u dat mee kunt nemen in uw weging. Daar zoek ik dus even naar.”

Handelingen I 2023-2024, nr. 10, item 10 - blz. 10-11.

De voorzitter:

“Ik hervat de vergadering. Dames en heren, even centraal graag. Ik kijk ook even naar links. Het is allemaal heel gezellig, maar we moeten gewoon verder. Betreffende het interpellatiedebat is het volgende besloten. Er zijn twee situaties. Het kan zo zijn dat de staatssecretaris van Defensie binnen een uur, dus voor 17.45 uur, komt met de door collega Rietkerk gevraagde informatie. Zijn vraag was of de datum waarop de vergunningaanvraag voor het radarstation Herwijnen plaats zal vinden, zal worden verplaatst van 8 december naar een datum ná 12 december. Als de info er binnen een uur is, wordt er alsnog gestemd over de door de heer Janssen ingediende motie. Die stemming zal dan plaatsvinden na de eerste termijn van minister De Jonge. Als de vergunningsdatum verplaatst wordt naar na 12 december, dan wordt er pas volgende week gestemd. Het is allemaal een beetje ingewikkeld. U treft deze keer geen blaam, minister De Jonge. Aan u ligt het dus niet. In het geval er straks niet gestemd gaat worden over de ingediende motie, krijgen de woordvoerders bij het interpellatiedebat een berichtje via de Griffie. Dus dan hoeft u niet te wachten op de beëindiging van de eerste termijn van de minister.”


Brondocumenten


Historie