36.504

Tweede incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2024 inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming IndustrieDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het jaar 2024 ten behoeve van een Maatwerk financiering CO2-reductie Verduurzaming Industrie.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 1) op 30 mei 2024 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 juni 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

16 februari 2024

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2024 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake Maatwerkfinanciering CO2-reductie Verduurzaming Industrie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken en Klimaat (..- 2024)

inwerkingtreding

Met ingang van 16 februari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 16 februari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 16 februari van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten

6