Senaat wil af van fiscale beperkingen op woningsplitsing en -delingDe Eerste Kamer heeft dinsdag 14 mei drie moties aangenomen die waren ingediend tijdens een debat met demissionair minister De Jonge van Binnenlandse Zaken over het beleid voor wonen en bouwen in Nederland. De motie van senator Kemperman (BBB) om bij de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst aan te dringen dat de fiscale beperkingen op woningsplitsing en -deling (de voordeurdelersregeling) wordt weggenomen, kreeg de steun van de fracties van GroenLinks-PvdA, FVD, PvdD, JA21 en BBB. De motie van senator Kemperman (BBB) die meer tijd wil voor verduurzaming van bestaande woningen zodat er meer ingezet kan worden op het bouwen van nieuwe duurzame woningen, kreeg de steun van de fracties van SGP, CDA, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS. De motie van senator Rietkerk (CDA) om na afstemming met de provincies met een uitwerking te komen van voor- en nadelen voor de verhoging van de woningbouwproductie van het rode contourenbeleid versus blauwe- en groene contourenbeleid, kreeg de steun van de fracties van OPNL, SGP, CDA, Volt, FVD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.


Debat 23 april

Het beleidsdebat werd op 23 april gevoerd op voorstel van de commissie voor Binnenlandse Zaken en ging over de accenten die de verschillende fracties leggen bij het realiseren van meer woningen, het aanbod van betaalbare huurwoningen, zowel in de vrije sector als sociale huurwoningen, en meer of minder regie in het volkshuisvestingsbeleid. Ook was er aandacht voor de rol die wonen speelt in bestaanszekerheid en de grondwettelijke rol van de overheid om voldoende woongelegenheid te bevorderen. Voorafgaand aan het debat had de commissie advies ingewonnen bij verschillende experts. Ook de minister stuurde voorafgaand aan het debat een brief aan de Kamer waarin hij al vast inging op de wijze waarop hij de juiste balans probeert te vinden tussen de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen. De Kamer diende vier moties in, waarvan er een is ingetrokken.


Aangenomen moties

  • De motie-Kemperman c.s. verzoekt de regering om de sector volkshuisvesting meer tijd en ruimte te gunnen voor de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad, zodat er meer ingezet kan worden op het bouwen van nieuwe duurzame woningen. Deze motie was ontraden door minister De Jonge.
  • De motie-Kemperman verzoekt de regering om bij de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst aan te dringen dat de fiscale beperkingen op woningsplitsing en -deling (de voordeurdelersregeling) wordt weggenomen. Ook deze motie was ontraden.
  • De motie-Rietkerk c.s. verzoekt de regering na afstemming met de provincies met een uitwerking te komen van voor- en nadelen voor de verhoging van de woningbouwproductie van het (rode) contourenbeleid versus blauwe- en groene contourenbeleid. Met rode contouren wordt de grens om het landelijk gebied bedoeld waarachter niet gebouwd mag worden. Deze motie kreeg het advies 'Oordeel Kamer' van de minister.

Deel dit item: