Plenair Rietkerk bij stemming moties Wonen en bouwen in NederlandVerslag van de vergadering van 14 mei 2024 (2023/2024 nr. 31)

Status: gecorrigeerd

Aanvang: 13.35 uur


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Rietkerk i (CDA):

Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie stemt voor de motie van de heer Kemperman over eerst wonen en dan verduurzamen, omdat er dan ook meer en sneller duurzame huurwoningen bij kunnen komen en de ambitie voor de bestaande voorraad vastgehouden kan worden en misschien wat langer duurt.

Dan de motie van de heer Kemperman over delen is vermenigvuldigen. De gedachte is sympathiek maar de CDA-fractie zal tegenstemmen omdat de uitvoering van de motie ruim 400 miljoen kost en dit bedrag niet is gedekt.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Rietkerk.

We stemmen bij zitten en opstaan.