36.210, E

Motie-Roovers (GroenLinks-PvdA) c.s. over het definiëren van lokaal verankerde partijenIn deze motie wordt de regering verzocht het begrip maatschappelijke partijen zo te interpreteren dat het gaat om lokaal verankerde maatschappelijke partijen die niet primair gericht zijn op winstuitkering, en in overleg te treden met de decentrale overheden om de modelverordening daarmee in lijn te brengen,Kerngegevens

nummer 36.210, E
ingediend 28 mei 2024
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 4 juni 2024 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. CDA, PVV, FVD, VVD , JA21, BBB en 50PLUS stemden tegen.
indiener(s) D.M.G. Roovers (GroenLinks-PvdA)
mede ondertekend door B.O. Dittrich (D66)
M.C.T. Fiers (GroenLinks-PvdA)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
E.W. Hartog (Volt)
H.A.M. Janssen-van Helvoort (GroenLinks-PvdA)
dossier(s) Wet versterking participatie op decentraal niveau (36.210)
behandelende commissie(s) commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)