Stemming moties Actualisering diergezondheidsregelsVerslag van de vergadering van 28 mei 2024 (2023/2024 nr. 33)

Aanvang: 13.38 uur

Status: gecorrigeerd


Stemmingen moties Actualisering diergezondheidsregels

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen,

te weten:

  • de motie-Visseren-Hamakers c.s. over het handhaven van het verbod op routinematig couperen (35746, letter G);
  • de motie-Kluit c.s. over pakket maatregelen om te voorkomen dat de belastingbetaler dubbel moet betalen bij uitkoop van veehouderijen (35746, letter H).

(Zie vergadering van 21 mei 2024.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen wij over de motie 35746, letter G, de motie van het lid Visseren-Hamakers c.s. over het handhaven van het verbod op routinematig couperen. Wenst een van de leden een stemverklaring over deze motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Visseren-Hamakers c.s. (35746, letter G).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, de SP, de PvdD en de VVD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de PVV, FVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Dan stemmen wij ten slotte over de motie 35746, letter H, de motie van het lid Kluit c.s. over een pakket maatregelen om te voorkomen dat de belastingbetaler dubbel moet betalen bij uitkoop van veehouderijen. Wenst een van de leden een stemverklaring over de motie af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt de motie-Kluit c.s. (35746, letter H).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, de SP en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en de leden van de fracties van de SGP, het CDA, de PVV, FVD, de VVD, JA21, de ChristenUnie, BBB en 50PLUS ertegen, zodat zij is verworpen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Hiermee zijn we gekomen aan het einde van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.