Dinsdag 18 juni 2024, commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)
Agenda

1.Vaststellen agenda


5.E230014 - Voorstel voor een verordening over nieuwe genomische technieken (COM(2023)411)

Verslag schriftelijk overleg (27428, D), brief Europese Commissie 21 februari 2024 (27428, E) en brief minister LNV van 12 juni 2024 (27428, F)


Inbreng nader schriftelijk overleg en bespreking status toezegging T038407.RondvraagKorte aantekeningen