36.382, D

Motie-Fiers (GroenLinks-PvdA) c.s. over diverse voorwaarden voor toetsing bij toekomstige digitaliseringswetgeving door de Eerste KamerIn deze motie wordt de regering verzocht om bij toekomstige wetsbehandelingen van digitaliseringswetgeving diverse voorwaarden voor toetsing in overweging te nemen zodat de Eerste Kamer deze kan betrekken bij de beoordeling van de voorstellen.Kerngegevens

nummer 36.382, D
ingediend 4 juni 2024
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 11 juni 2024 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV en JA21 stemden tegen.
indiener(s) M.C.T. Fiers (GroenLinks-PvdA)
mede ondertekend door F. Belhirch (D66)
R.M.J. van Gasteren (BBB)
A.Sj. van der Goot (OPNL)
E.W. Hartog (Volt)
J.C. Huizinga-Heringa (ChristenUnie)
R.A. Janssen (SP)
N.K. Koffeman (PvdD)
M.J. de Vries (SGP)
Verantwoordelijke(n) Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering
dossier(s) Wet implementatie Open data richtlijn (36.382)
behandelende commissie(s) commissie voor Digitalisering (DIGI)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Digitalisering (DIGI) heeft bij brief van 10 juli 2024 vragen gesteld aan de staatssecretaris van BZK inzake de uitvoering van deze motie.Uitvoering