Verslag van de vergadering van 4 juni 2024 (2023/2024 nr. 34)

Aanvang: 13.34 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van enkele bepalingen omtrent de geschillenregeling en ter verduidelijking van de ontvankelijkheidseisen voor de enquêteprocedure voor aandeelhouders en certificaathouders van beursvennootschappen (Wet aanpassing geschillenregeling en verduidelijking ontvankelijkheidseisen enquêteprocedure) (36469);
  • het Voorstel van wet van de leden Bikker, Westerveld, Krul, Diederik van Dijk, Dobbe, Kostić, Van der Plas en Joseph tot wijziging van de Wet publieke gezondheid ter bevordering en verankering van integrale suïcidepreventie (Wet integrale suïcidepreventie) (35754).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aanvaard.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Ik heet de initiatiefnemers die namens de Tweede Kamer bij de besluitvorming over het initiatiefvoorstel aanwezig zijn van harte welkom in de Eerste Kamer.

Verlangt iemand aantekening? Dat is niet het geval.

Ik merk op dat er in de meeste gevallen een plenair debat plaatsvindt voorafgaand aan de besluitvorming over initiatiefvoorstellen, waarbij de initiatiefnemers die het voorstel namens de Tweede Kamer hier verdedigen, dank wordt gezegd voor hun werk en inzet. Aangezien in dit geval geen plenair debat heeft plaatsgevonden, zal ik die dank hier namens de Kamer toch willen uitspreken. Waarvan akte.

(Applaus)

De voorzitter:

Aan het einde van de stemmingen is er gelegenheid om de aanwezige initiatiefnemers te feliciteren.