31.241

Verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzakentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de regeling van onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (verplichte medewerking aan een bloedtest in strafzaken)
ingediend 11-10-2007 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2007-03-12      
advies 2007-05-04 53    
nader rapport 2007-10-05   154  
indiening 2007-10-11   6  
Tweede Kamer
behandeling 2008-09-11     336
stemming 2008-09-18     7
subtotaal       343
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2008-11-18 61    
memorie van antwoord 2009-08-04   259  
nader voorlopig verslag 2009-10-02 59    
nadere memorie van antwoord 2009-10-30   28  
eindverslag 2009-11-03 4    
stemming 2009-11-10 7    
subtotaal   131 287 418
Staatsblad
publicatie wet 2009-11-20   10  
totalen
TK + EK       761
totaal       984

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK

  • 18 september 2008
    stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2008/2009, nr. 3, blz: 179
  • 11 september 2008
    behandeling Handelingen TK 2007/2008, nr. 111, blz: 1063-1076