33.327

Wet vereenvoudiging regelingen Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)type wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van verschillende wetten in verband met de vereenvoudiging van de uitvoering van deze wetten door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Wet vereenvoudiging regelingen UWV)
ingediend 04-07-2012 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2012-02-01      
advies 2012-04-19 78    
nader rapport 2012-06-29   71  
indiening 2012-07-04   5  
Tweede Kamer
verslag 2012-09-03     61
nota naar aanleiding van het verslag 2012-10-01     28
behandeling 2012-10-23     22
stemming 2012-10-30     7
subtotaal       118
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2012-11-22 23    
memorie van antwoord 2012-11-26   4  
verslag 2012-11-30 4    
nota naar aanleiding van het verslag 2012-12-04   4  
behandeling 2012-12-11 7    
stemming 2012-12-18 7    
subtotaal   41 8 49
Staatsblad
publicatie wet 2012-12-27   9  
totalen
TK + EK       167
totaal       330

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK