34.159

Aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen
ingediend 19-02-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2014-09-26      
advies 2014-11-28 63    
nader rapport 2015-02-13   77  
indiening 2015-02-19   6  
Tweede Kamer
verslag 2015-04-16     56
nota naar aanleiding van het verslag 2015-11-23     221
stemming 2016-05-31     190
subtotaal       467
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-09-13 105    
memorie van antwoord 2016-10-10   27  
nader voorlopig verslag 2016-11-03 24    
nadere memorie van antwoord 2016-11-07   4  
eindverslag 2016-11-09 2    
behandeling 2016-11-15 6    
Staatsblad
publicatie wet 2016-12-08   23  
totalen
totaal       804

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK