34.243

Implementatiewet richtlijn collectief beheertype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)
ingediend 30-06-2015 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2015-04-13      
advies 2015-05-29 46    
nader rapport 2015-06-26   28  
indiening 2015-06-30   4  
Tweede Kamer
verslag 2015-10-09     101
nota naar aanleiding van het verslag 2016-01-08     91
stemming 2016-06-21     165
subtotaal       357
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2016-10-04 105    
memorie van antwoord 2016-10-25   21  
eindverslag 2016-11-01 7    
stemming 2016-11-08 7    
subtotaal   119 21 140
Staatsblad
publicatie wet 2016-11-25   17  
totalen
TK + EK       497
totaal       592

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK