34.940

Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzentype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van de Wet op de huurtoeslag in verband met het laten vervallen van de bepaling dat de eigen bijdrage in de huurtoeslag wordt geïndexeerd met het percentage van de netto-bijstandsontwikkeling indien dat percentage lager is dan het percentage van de huurprijsontwikkeling en van de maximale inkomensgrenzen vanaf welke geen huurtoeslag wordt toegekend (Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen)
ingediend 18-04-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

indiening 2018-04-18      
Tweede Kamer
verslag 2018-05-27     39
nota naar aanleiding van het verslag 2018-06-28     32
stemming 2018-09-11     75
subtotaal       146
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2018-11-06 56    
memorie van antwoord 2018-12-04   28  
nader voorlopig verslag 2019-01-21 48    
nadere memorie van antwoord 2019-01-25   4  
eindverslag 2019-01-29 4    
behandeling 2019-03-05 35    
stemming 2019-03-12 7    
subtotaal   150 32 182
Staatsblad
publicatie wet 2019-03-27   15  
totalen
TK + EK       328
totaal       343

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK