35.074

Wet arbeidsmarkt in balanstype wetsvoorstel normaal wetsvoorstel
(volledige) titel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten om de balans tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten te verbeteren (Wet arbeidsmarkt in balans)
ingediend 06-11-2018 00:00
fase wetsvoorstel 07_opgenomen in Staatsblad

Statistieken

Raad van State
naar Raad van State 2018-07-05      
advies 2018-10-11 98    
nader rapport 2018-11-06   26  
indiening 2018-11-06   0  
Tweede Kamer
verslag 2018-12-12     36
nota naar aanleiding van het verslag 2019-01-11     30
behandeling 2019-01-31     20
stemming 2019-02-05     5
subtotaal       91
Eerste Kamer
voorlopig verslag 2019-04-01 55    
memorie van antwoord 2019-04-05   4  
nader voorlopig verslag 2019-04-30 25    
nadere memorie van antwoord 2019-05-07   7  
eindverslag 2019-05-14 7    
behandeling 2019-05-20 6    
stemming 2019-05-28 8    
subtotaal   101 11 112
Staatsblad
publicatie wet 2019-06-19   22  
totalen
TK + EK       203
totaal       349

Staatsbladen


Documenten EK


Behandeling in TK