Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 november 2004