Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 24 mei 2005