Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 15 november 2005