Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 september 2006