Parlementaire activiteiten van M.J. Varekamp (VVD) in eerdere zittingsperiodes