27.603, nr. 88k

Motie-Baarda (CDA) c.s. inzake de aanpassing van het stelsel van inrichting en gebruik van SchipholIn deze motie wordt de regering verzocht het stelsel van inrichting en gebruik van Schiphol zodanig aan te passen dat gelijkwaardigheid met de PKB Schiphol wordt gerealiseerd, indien na evaluatie van de wet in 2005 mocht blijken dat niet is voldaan aan de eisen van gelijkwaardigheid.

De regering wordt verzocht na aanvaarding van het onderhavige wetsvoorstel een hiertoe strekkende wijziging van de wet in te dienen.Kerngegevens

nummer 27.603, nr. 88k
ingediend 25 juni 2002
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 25 juni 2002 aangenomen met algemene stemmen na stemming bij zitten en opstaan.
indiener(s) J. Baarda
mede ondertekend door G. van den Berg
M. Bierman
M.E. Bierman-Beukema toe Water
J. de Blécourt-Maas
F.W.C. Castricum
W. Lemstra
S.R. Pormes
R.F. Ruers
J.C. Terlouw
M.J. Varekamp
D.J. Wolfson
dossier(s) Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (27.603)
behandelende commissie(s) commissie voor Verkeer en Waterstaat (V&W)

Bijzonderheden

 • Eerste-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft 7 mei 2003 het verslag van een mondeling overleg met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat inzake de uitvoering van de motie-Baarda c.s. (27.603 EK nr. 99b) uitgebracht.
 • Op 25 mei 2004 vond een briefing plaats met de staatssecretaris over de activiteiten van het ministerie ter uitvoering van de motie en over enkele paralelle evaluatie-activiteiten.
 • Op 15 juni 2004 vonden gesprekken plaats CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol) en het Platform Leefmilieu Regio Schiphol over de activiteiten ten behoeve van de uitvoering van deze motie.
 • De staatssecretaris stuurt, na afstemming met de Tweede Kamer, nog voor het zomerreces 2004, haar plan van aanpak met betrekking tot de uitvoering van deze motie aan beide Kamers.
 • De Eerste-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 6 juli 2004 de brief van de heer Van der Lans inzake de uitvoering van deze motie verzonden.
 • De Eerste-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 7 september 2004 de briefPDF-document van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de uitvoering van deze motie besproken.
 • De Eerste-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 22 maart 2005 een brief aan de staatssecretaris voor Verkeer en Waterstaat gestuurd.
 • De Eerste-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 26 april 2005 het verslag van een schriftelijk overleg uitgebracht met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de uitvoering van de motie-Baarda (EK 27.603, D)
 • De Eerste-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 26 april 2005 en op 14 juni 2005 de brief van de staatssecretarisPDF-document over de uitvoering van de motie besproken.
 • De Eerste-Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat heeft op 22 juni 2005PDF-document een brief aan de staatssecretaris gestuurd over de uitvoering van de motie-Baarda.
 • Wetsvoorstel 29.395 regelt de evaluatieplicht en geeft uitvoering aan de motie.