Stemgedrag Mr. G. Markuszower (PVV)Voor324Tegen135

 • Tegen
  14 februari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Ypma, Voordewind en Rog inzake de bekostiging van levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen (34.246)
 • Tegen
  14 februari 2017 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.475 IX)
 • Voor
  14 februari 2017 (Hamerstuk)
  Novelle Jaarverslag en slotwet Financiën en Nationale Schuld 2015 (34.599)
 • Tegen
  31 januari 2017 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing (34.548)
 • Tegen
  24 januari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Duthler (VVD) c.s. over het aanhouden van het wetsvoorstel totdat de staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel haar onderzoek heeft afgerond (EK 30.874 (R1818), G)
 • Tegen
  24 januari 2017 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Implementatie herziening mer-richtlijn (34.287)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Initiatiefvoorstel-Tellegen Wet aanpak woonoverlast (34.007)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking (34.375)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Aanscherping van de eisen van examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs (34.402)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wet verduidelijking voorschriften woonboten (34.434)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Veegwet wonen (34.468)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (34.490)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon en aanpassing van minimumloon bij stukloon en bij meerwerk (34.573)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2016 (najaarsnota) (34.620 IIA)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten Gouverneurs 2016 (najaarsnota) (34.620 IIB)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016 (najaarsnota) (34.620 III)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2016 (najaarsnota) (34.620 IV)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2016 (najaarsnota) (34.620 V)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2016 (najaarsnota) (34.620 VI)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (najaarsnota) (34.620 VII)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (najaarsnota) (34.620 VIII)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2016 (najaarsnota) (34.620 IX)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2016 (najaarsnota) (34.620 X)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Milieu 2016 (najaarsnota) (34.620 XII)
 • Voor
  24 januari 2017 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2016 (najaarsnota) (34.620 XIII)