Voor909Tegen139

 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (35.151)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een conceptverzoek om voorlichting aan de Raad van State (EK 35.042 B)
 • Voor
  14 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)
 • Tegen
  14 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)
 • Voor
  14 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet implementatie prospectusverordening (35.108)
 • Voor
  14 mei 2019 (Hamerstuk)
  Bescherming kinderen in een strafprocedure (35.116)
 • Voor
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanpassingswet rechtspositie (gewezen) leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren (35.072)
 • Voor
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34.959)
 • Tegen
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een beleidsnotitie inzake toetsing van fiscale maatregelen met terugwerkende kracht (EK 34.959, E)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 over een gemeenschappelijk niveau van beveiliging van de burgerluchtvaart (34.501)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Opnemen klinisch technoloog in lijst registerberoepen en toekennen zelfstandige bevoegdheden aan klinisch technologen (35.045)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Wet abonnementstarief WMO (35.093)
 • Voor
  16 april 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Wnra (35.073)
 • Voor
  9 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))
 • Voor
  2 april 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassing regeling bijzondere opsporingsbevoegdheden (34.976)
 • Voor
  2 april 2019 (Hamerstuk)
  Verantwoordelijkheid vervoer gedetineerden en het medisch klachtrecht (33.844)
 • Tegen
  26 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verzamelwet Brexit (35.084)
 • Voor
  26 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel "Verzamelwet Brexit" (EK 35.084, H)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (35.060)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen (35.088)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Controleren verzekeringsplicht zorgverzekering en regelen verwerking gepseudonimiseerde persoonsgegevens (35.044)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Mogelijk maken van bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34.893)
 • Tegen
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij (34.558)
 • Voor
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Andriessen (D66) c.s. over overleg met de regering van Sint Maarten om de concordantie te bevorderen (EK 34.456, J)
 • Voor
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)