Voor778Tegen291

 • Tegen
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)
 • Tegen
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Tijdelijke verhoging afromingspercentage bij overgang van een fosfaatrecht (35.208)
 • Voor
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven (34.861)
 • Tegen
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (34.807)
 • Tegen
  4 juni 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Verwijdering asbest en asbesthoudende producten (34.675)
 • Tegen
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de beperking van handelingsvrijheid voor ondernemers (EK 35.078, E)
 • Tegen
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet arbeidsmarkt in balans (35.074)
 • Tegen
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van de Ven (VVD) en Oomen-Ruijten (CDA) c.s. over voorstellen voor nieuw zzp-beleid (EK 35.074, I)
 • Tegen
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over ontslag als gevolg van werkweigering in verband met gewetensbezwaar (EK 35.074, H)
 • Voor
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Verheijen (PvdA) c.s. over het betrekken van belanghebbenden bij het overleg over invulling, schaal en effecten van projecten (EK 35.013, G)
 • Tegen
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over evaluatie van de milieu-effecten van de Wijziging van de Crisis- en herstelwet (EK 35.013, F)
 • Tegen
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging Crisis- en herstelwet in verband met versnelling woningbouw en faciliteren duurzame ontwikkeling (35.013)
 • Tegen
  28 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Klaver, Asscher, Beckerman, Jetten, Dik-Faber, Yeşilgöz-Zegerius, Agnes Mulder en Geleijnse Klimaatwet (34.534)
 • Voor
  28 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet maatregelen middenhuur (35.036)
 • Tegen
  21 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over actieve inzet voor een kernwapenvrije wereld (EK 34.775, E)
 • Voor
  21 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden, Kuiken en Groothuizen Wet herziening partneralimentatie (34.231)
 • Voor
  21 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief van de Voorzitter van de Eerste Kamer met een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de vaststelling van een Gedragscode integriteit Eerste Kamer (EK CXXXIV B)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2020 (CXXXV)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen (34.982)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (34.858)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet centraliseren tolkvoorzieningen auditief beperkten leef- en werkdomein, luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd (35.070)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Waarborgwet 20.. (35.075)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting inzake Wederopbouw Bovenwindse Eilanden (35.151)
 • Voor
  21 mei 2019 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een conceptverzoek om voorlichting aan de Raad van State (EK 35.042 B)
 • Tegen
  14 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Kuiken Wet zorgplicht kinderarbeid (34.506)