Voor334Tegen68

 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de accijns en enkele andere wetten in verband met implementatie van de horizontale accijnsrichtlijn (EU) 2020/262, richtlijn alcoholaccijns (EU) 2020/1151 en richtlijn btw en accijns bij defensie-inspanningen (EU) 2019/2235 (Wet implementatie richtlijnen accijns 2022) (35918)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Twaalfde incidentele suppletoire begroting inzake verlenging tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten) (35964)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Elfde Incidentele Suppletoire Begroting inzake tegemoetkoming ongeplaceerde (culturele) activiteiten) (35941)
 • Voor
  21 december 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wet tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel (35.933)
 • Voor
  21 december 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen (35.932)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het bevriezen van het aandeel van de WOZ in de verhuurderheffing voor 2022 (35.932, C)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.931)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Overige fiscale maatregelen 2022 (35.928)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen (35.927, K)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over een eenmalige uitkering aan AOW-gerechtigden (35.927, J)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Prast (PvdD) c.s. over beëindigen van op basis van fictief rendement belasten van spaargeld (35.927, I)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vendrik (GroenLinks) c.s. over een voorstel waarin verlenging van de eerste schijf Vpb per 1-1-2022 ongedaan wordt gemaakt (35.927, H)
 • Voor
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Belastingplan 2022 (35.927)
 • Voor
  21 december 2021 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (35.873)
 • Tegen
  21 december 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over een aparte minister voor Belastingen (35.570, Y)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Verruiming inspraak Kernenergiewet (35.881)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Elfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.906)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (35.925 XVI)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2022 (35.925 IV)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2022 (35.925 A)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2022 (35.925 XIII)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2022 (35.925 III)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat gemeentefonds 2022 (35.925 B)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2022 (35.925 XIX)
 • Voor
  21 december 2021 (Hamerstuk)
  Begrotingsstaat provinciefonds 2022 (35.925 C)