Dit wetsvoorstel vervangt de IJkwet. De tekst van dit wetsvoorstel is identiek aan die van de huidige IJkwet.

In tegenstelling tot de tekst van de huidige IJkwet is dit voorstel conform de Europese Richtlijn (PbEG L 109) wèl genotificeerd bij de Europese Commissie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 6 november 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 december 1997 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 693 van 23 december 1997.


Kerngegevens

ingediend

18 september 1997

titel

Regels betreffende de maten, gewichten, meet- en weegwerktuigen en meetinstrumenten (IJkwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

De dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

3