Ingetrokken wetsvoorstellen (bij Eerste Kamer)Naast de enkele wetsvoorstellen die door de Eerste Kamer worden verworpen, zijn er ook wetsvoorstellen die vanwege intrekking niet de eindstreep halen.

De meeste daarvan worden al ingetrokken op het moment dat de Tweede Kamer nog met de behandeling bezig is. In enkele gevallen vindt intrekking echter pas plaats op het moment dat het wetsvoorstel de Eerste Kamer al heeft bereikt.

Redenen voor intrekking kunnen zijn: nieuwe inzichten die het wetsvoorstel overbodig maken, het optreden van een nieuwe regering (wisseling van coalitie) of ernstige kritiek vanuit de Eerste Kamer. In het laatste geval wordt door de intrekking verwerping vermeden.