27.175

Implementatie Europese eenhedenrichtlijnDit wetsvoorstel implementeert EG-richtlijn 1999/103/EG (PbEG L 34) tot wijziging van richtlijn 80/181/EEG op het gebied van de meeteenheden (Eenhedenrichtlijn).

Hiermee wordt de Eenhedenrichtlijn geactualiseerd en de overgangstermijn voor het gebruik van aanvullende aanduidingen verlengd. Daarnaast wordt artikel 2 van de IJkwet (25.625), over het beheer en de verwezenlijking van nationale standaarden, geactualiseerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 22 maart 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 april 2001 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

7 juni 2000

titel

Wijziging van de IJkwet ter implementatie van een wijziging van de Europese eenhedenrichtlijn

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

  • 1. 
    Artikel I, onder A en C, treedt in werking met ingang van 8 februari 2001. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 7 februari 2001, treden de artikelonderdelen die zijn genoemd in de eerste volzin, inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst, en werken zij terug tot en met 8 februari 2001
  • 2. 
    Artikel I, onder B, treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip

Documenten

5