28.000 VIII

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2002Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2002 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel op 11 december 2001 met algemene stemmen aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 januari 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 76 van 19 februari 2002.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2001

titel

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2002

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad, en werkt zij terug tot en met 1 januari


Documenten

11
 • 19 februari 2002
  publicatie wet PDF-document nr. 76
 • 29 januari 2002
  stemming (hamerstuk) PDF-document Handelingen EK 2001/2002, nr. 17: blz. 829-830
 • 15 januari 2002
  eindverslag commissiesPDF-document nr. 171a
 • 11 december 2001
  gewijzigd voorstel van wet PDF-document nr. 171
 • 11 december 2001
  stemming (met algemene stemmen aangenomen) Handelingen TK 2001/2002, nr. 34: blz. 2509-2512
 • 29 november 2001
  Noot: bijvoegsel, antwoorden op vragen Handelingen TK 2001/2002, nr. 30: blz. 2253-2273
 • 29 november 2001
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2001/2002, nr. 30: blz. 2193-2230
 • 29 november 2001
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2001/2002, nr. 30: blz. 2165-2192
 • 28 november 2001
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2001/2002, nr. 29: blz. 2077-2089
 • 27 november 2001
  Noot: lijst met knelpunten Handelingen TK 2001/2002, nr. 28: blz. 2076
 • 27 november 2001
  behandeling Handelingen TK 2001/2002, nr. 28: blz. 2038-2073