28.398

Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2001 (slotwet)Deze slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2001 van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 3 juli 2002 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 september 2002 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 498 van 10 oktober 2002.


Kerngegevens

ingediend

5 juni 2002

titel

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2001 (slotwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en met terugwerkende kracht tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

4