24.577 (R1562)

Goedkeuring Verdrag tot oprichting Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuningDit voorstel van rijkswet keurt het Verdrag goed tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning (Trb 1995, 257)PDF-document

Doel is wereldwijde bevordering van duurzame democratie en democratiseringsprocessen en verkiezingen door middel van netwerken en databanken, onderzoek en advisering.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 10 oktober 1996 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 2 september 1997 zonder stemming aangenomen. D66 is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 389 van 18 september 1997.


Kerngegevens

titel

Goedkeuring van het op 27 februari 1995 te Stockholm tot stand gekomen Verdrag tot oprichting Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning (Trb. 1995, 257)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten