25.813 (R1604)

Wijziging Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht in de uitoefening van de bewakingstaakDit voorstel van rijkswet wijzigt de Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht (23.787).

Burgerbewakers in dienst van Defensie krijgen in het kader van de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak vergelijkbare bevoegdheden als het militair bewakingspersoneel.

Deze aanpassing van de wet komt voort uit een toezegging van de minister tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht in de Tweede Kamer.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 2 september 1998 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 september 1998 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 11 van 21 januari 1999.


Kerngegevens

ingediend

12 december 1997

titel

Wijziging van de Rijkswet geweldgebruik krijgsmacht in de uitoefening van de bewakings- en beveiligingstaak

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten