28.600 VIII

Begrotingsstaat Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 2003Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2003 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 17 december 2002 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Leefbaar Nederland, VVD, Groep De Jong, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en de Groep Wijnschenk stemden voor. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 januari 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 68 van 25 februari 2003.


Kerngegevens

ingediend

17 september 2002

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2003

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

 • minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

12
 • 25 februari 2003
  publicatie wet PDF-document nr. 68
 • 28 januari 2003
  stemming (hamerstuk) PDF-document Handelingen EK 2002/2003, nr. 16: blz. 497-498
 • 17 december 2002
  gewijzigd voorstel van wet PDF-document nr. 133
 • 17 december 2002
  stemming (aangenomen, voor: SP, GroenLinks, PvdA, LN, VVD, Groep de Jong, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF en Groep Wijnschenk) Handelingen TK 2002/2003, nr. 34, blz: 2546-2553
 • 12 december 2002
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 33: blz. 2469-2472
 • 20 november 2002
  Noot 1: bijvoegsel, schriftelijk antwoord van de minister op een vraag Handelingen TK 2002/2003, nr. 23: blz. 1607
 • 20 november 2002
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 23: blz. 1519-1530
 • 14 november 2002
  Noot: bijvoegsel, schriftelijke antwoorden van de minister Handelingen TK 2002/2003, nr. 21: blz. 1417-1441
 • 14 november 2002
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 21: blz. 1368-1396
 • 14 november 2002
  voortzetting behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 21: blz. 1329-1356
 • 13 november 2002
  behandeling Handelingen TK 2002/2003, nr. 20: blz. 1257-1300