28.895

Wijziging begrotingsstaten Buitenlandse Zaken 2002 (slotwet)Deze slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2002 van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 juni 2003 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 september 2003 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 41 van 10 februari 2004.


Kerngegevens

ingediend

21 mei 2003

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2002 (slotwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister voor Ontwikkelingssamenwerking

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst met terugwerkende kracht tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten