Wetsvoorstellen bij commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Plenaire behandeling Eerste Kamer afgerond