Toezeggingen bij commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening