29.299

Wijziging van de Drank- en HorecawetDit wetsvoorstel wijzigt de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete. De introductie van de bestuurlijk boete zorgt ervoor dat de overheid kan beschikken over een sanctiemiddel dat snel kan worden toegepast bij overtredingen van de Drank- en Horecawet die geen direct gevaar opleveren voor de gezondheid.

Het voorstel richt zich op het tegengaan van overtredingen met een geringe normatieve lading, die wel van belang zijn voor de preventie van drankmisbruik in het algemeen en in het bijzonder onder jongeren.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 8 juni 2004 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, Groep Lazrak, D66, CDA, ChristenUnie en SGP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 november 2003

titel

Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst


Documenten