29.588

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2003 (slotwet)Deze slotwet bevat de laatste wijziging van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2003 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 29 juni 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 14 september 2004 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 558 van 2 november 2004.


Kerngegevens

ingediend

19 mei 2004

titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2003 (slotwet)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met terugwerkende kracht tot en met 31 december


Documenten

5