Wetsvoorstel Verruiming van de mogelijkheden van meerpersoonscelgebruik aangenomen en overig nieuwsDe Eerste Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

zonder stemming aangenomen. PvdA, GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.

Tijdens de behandeling is de

ingediend. Deze motie is na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. PvdA, GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel

is zonder stemming aangenomen. PvdA, SP en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De Kamer heeft het wetsvoorstel

na hoofdelijke stemming met 36 stemmen voor en 32 stemmen tegen aangenomen. CDA, VVD en LPF stemden voor.

De wetsvoorstellen

zijn zonder stemming aangenomen.

Het wetsvoorstel

is zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Deel dit item: