29.726

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de uitvoering van de nieuwe IntrastatverordeningDit wetsvoorstel wijzigt de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) (28.277) in verband met verordening nr. 638/2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en houdende intrekking van Verordening nr. 3330/91. Het betreft vooral een technische aanpassing.

De verordening moet het systeem voor het verzamelen van gegevens over handelsverkeer tussen de lidstaten (het Intrastatstelsel) doorzichtiger en begrijpelijker maken voor de ondernemingen die de gegevens dienen te verschaffen, de nationale diensten die deze verzamelen, en de gebruikers.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 november 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 december 2004 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

24 augustus 2004

titel

Wijziging van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek in verband met de uitvoering van de nieuwe Intrastatverordening

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Economische Zaken

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari 2005. Indien het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst wordt uitgegeven na 31 december 2004, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werken de artikelen I, onderdeel A, II, III en IV terug tot en met 1 januari 2005


Documenten