Dinsdag 18 januari 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, commissie Milieu