Dinsdag 1 maart 2005 aansluitend aan de vergadering met de commissie voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, commissie Milieu