30.062

Technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in de ArbeidstijdenwetDit wetsvoorstel brengt wijzigingen van voornamelijk technische aard aan in de Arbeidstijdenwet en de Wet tot wijziging van de Arbeidstijdenwet en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de invoering van het digitale controleapparaat (29.366).

Het gaat onder andere om redactionele verbeteringen en het corrigeren van onjuiste verwijzingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 2 juni 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 juni 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 370 van 26 juli 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 371 van 26 juli 2005.


Kerngegevens

ingediend

1 april 2005

titel

Technische verbeteringen en enige andere wijzigingen in de Arbeidstijdenwet

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten