29.354

Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dierenDit wetsvoorstel regelt de intrekking van het kortingensysteem, dat is opgenomen in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Artikel 86 van deze wet bepaalt dat de veehouder bij ruiming van zijn dieren in verband met de bestrijding van besmettelijke ziekten, recht heeft op een tegemoetkoming in de schade uit het Diergezondheidsfonds. Hieraan gekoppeld is een kortingensysteem dat de veehouder moet prikkelen om de veterinaire regelgeving na te leven.

Als bij een ruiming van vee blijkt dat één of meerdere veterinaire regels niet zijn nageleefd door de veehouder, kan de tegemoetkoming worden verlaagd met bepaalde percentages. Omdat de toepassing van dit kortingensysteem tijdens de varkenspestcrisis en de mond- en klauwzeer (mkz)-crisis op grote weerstand stuitte, is een onderzoek ingesteld naar de werking en effectiviteit van het systeem. De onderzoeksresultaten zijn aanleiding voor de afschaffing van het kortingensysteem.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 28 juni 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, Groep Wilders, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en LPF stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 september 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

3 december 2003

titel

Wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met de intrekking van het kortingensysteem van artikel 86, tweede lid

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst en terugwerkend tot 20 januari 2003


Documenten