30.006

Aanpassing indexering rijksomroepbijdrageDit voorstel wijzigt in de Mediawet de indexeringsmethode ter berekening van de jaarlijks vast te stellen rijksomroepbijdrage.

Met dit voorstel wordt de huidige indexeringsmethode voor de rijksomroepbijdrage aangepast aan de reguliere methode voor berekening van prijscompensatie voor alle begrotingsgefinancierde uitgaven. Voor de sector media betekent dit een wijziging in de grondslag van de indexering en van het te handeren jaar van de toe te passen index.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 16 juni 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 juli 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 419 van 30 augustus 2005.


Kerngegevens

ingediend

25 februari 2005

titel

Wijziging van de Mediawet in verband met aanpassing van de indexering van de rijksomroepbijdrage

schriftelijke voorbereiding

ondertekening


Documenten