30.349

Verlenging zittingsduur gemeenteraden Obdam en Wester-KoggenlandDit wetsvoorstel verlengt de zittingsduur van de gemeenteraden van Obdam en Wester-Koggenland in verband met voorgenomen gemeentelijke herindelingen tot 1 januari 2007.

Met dit voorstel wordt voorkomen dat twee maal in een jaar verkiezingen voor de gemeenteraad in deze gemeenten moeten worden gehouden. De gemeentelijke herindeling van deze gemeenten wordt geregeld in wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland (30.348).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 24 november 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2005 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 732 van 29 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

7 november 2005

titel

Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Obdam en Wester-Koggenland in verband met de samenvoeging van deze gemeenten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst.


Documenten