30.377

Verlenging zittingsduur gemeenteraden Medemblik, Noorder-Koggenland en WognumDit wetsvoorstel verlengt de zittingsduur van de gemeenteraden van Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum in verband met voorgenomen gemeentelijke herindelingen tot 1 januari 2007.

Met dit voorstel wordt voorkomen dat twee maal in een jaar verkiezingen voor de gemeenteraad in deze gemeenten moeten worden gehouden. De gemeentelijke herindeling van deze gemeenten wordt geregeld in wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum (30.376).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 20 december 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 januari 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 58 van 14 februari 2006.


Kerngegevens

ingediend

21 november 2005

titel

Verlenging van de zittingsduur van de raden van de gemeenten Medemblik, Noorder-Koggenland en Wognum in verband met de samenvoeging van deze gemeenten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten