Dinsdag 16 mei 2006 10.45 uur, commissie Onderwijsprocedure

nadere procedure

bespreking wenselijkheid plenaire behandeling

bespreking

  • lijst van wetsvoorstellen waarvan de regering heeft verzocht ze voor het zomerreces af te handelen

Vergaderstukken